Thông báo

Thông báo tạm đóng Blog để sửa chữa kỹ thuật

Blog amway.kiemtan.net xin thông báo đến tất cả những thành viên nhóm :

 

10 ngày nữa blog sẽ tạm đóng để sửa chữa kỹ thuật ( tức vào ngày 01/01/2017). Anh em nào cần nội dung trên blog xin hãy copy lại. Vì không biết thời gian sữa khi nào song.

Xin chân thành cảm ơn.